فرم استخدام واحد اداری

الف ۳۰
  • الف - مشخصات فردی

  • ب - سوابق تحصیلی و مهارت ها

  • نام و نام خانوادگينوع آشناييخلاصه آدرس و تلفن منزل يا محل كار 
    افزودن یک ردیف جدید
لینک کوتاه مطلب: https://agrinstands.com/qCxeS