فرم استخدام واحد آتلیه

الف ۲۸
 • الف - مشخصات فردی

 • ب - سوابق تحصیلی و مهارت ها

 • فایل ها را به اینجا بکشید
  انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx, jpg, png, xls.
  • نام و نام خانوادگينوع آشناييخلاصه آدرس و تلفن منزل يا محل كار 
   افزودن یک ردیف جدید
  لینک کوتاه مطلب: https://agrinstands.com/lJ0L1