فرم نظرسنجی آنلاین

مرکز تخصصی طراحی و ساخت غرفه های نمایشگاه شرکت نگاه سبز آگرین این افتخار را داشته تا در پروژه گذشته، در خدمت شما سرور گرامی و سازمان محترمتان باشد. ضمن تشکر از شما، به واسطه این افتخار همکاری، از شما تقاضای کمک داریم تا ما را در بهبود شرایط کاریمان، حتی با پاسخی مختصر یاری نمائید، چون شما مالک برند آگرین هستید و ما خدمتگذار شما هستیم.

  • در همکاری گذشته که با هم داشتیم، قسمت های مختلف کار ما را چگونه ارزیابی کرده اید؟