فرم استخدام واحد فنی

الف ۳۱
  • الف - مشخصات فردی

  • ب - سوابق تحصیلی و مهارت ها

  • نام و نام خانوادگینوع آشناییخلاصه آدرس و تلفن منزل یا محل کار 
لینک کوتاه مطلب: https://agrinstands.com/OK0Q3