طراحی معماری

یکی از مراحلی که معمار قبل از انجام طراحی مفهومی و کلی باید طی کند، مرحله امکان‌سنجی و ارزیابی است. توجه به فضا و محیط پروژه، شرایط و قوانین حاکم بر منطقه سازه و عوامل طبیعی و غیر طبیعی اهمیت اساسی دارد. سنجش شیب زمین، جنس محیط و سختی و نرمی آن، قرارداشتن سازه در فضای داخلی یا بیرونی، همه این‌ها جزئیاتی است که قبل از انجام طراحی معماری توسط معمار محاسبه و تحقیق می‌گردد. اگر طراحی معماری برای غرفه نمایشگاهی انجام می‌شود توجه به مکان غرفه، قوانین و شرایط ساخت و ساز سازه‌های نمایشگاهی در سالن یا ساخت غرفه‌های فضای باز نمایشگاه، بودجه تعیین شده برای ساخت سازه و امکانات و تجهیزات ساخت غرفه‌ساز، عوامل و شرایطی است که طراح در مرحله امکان سنجی باید به آن‌ها با دقت بپردازد.

طراحی مفهومی و کلی

طراحی مفهومی یا کلی نیازمند اینست که معمار با مسائل شکل و حجم، مقیاس و جرم، جنس و اندازه سازه آشنایی داشته باشد و بتواند در مقابله با چالش‌ها محکم قدم بردارد. یک طرح مفهومی، دارای طیف وسیعی از ایده‌ها با رویکرد توسعه برای طراحی معماری هدفمند و اصولی روبروست. اولین قدم برای طراحی مفهومی پاسخ به سه سوال کلی است: چه چیز؟ چه مقدار؟ چگونه؟

بسیار حیاتی است که معمار در طول طراحی معماری خود با مشتری تعامل کامل داشته باشد و برای پیشبرد اهداف و دریافت نتایج مناسب توافق و گفتگو داشته باشند. طراحی مفهومی می تواند مجموعه‌ای از طرح‌ها، ایده‌ها و اکتشافات باشد همچنین می‌تواند دارای حجم قابل تجهی تصاویر طراحی، مدل‌های سه‌بعدی و دوبعدی، جزئیات و جداول باشد.

جزئیات طراحی مفهومی

طرح مفهمومی را می‌توان در چند طرح ساده خلاصه کرد. طرح‌هایی که منطبق بر نظر و خواسته مشتری باشد. از موارد مهم و ضروری، رعایت اصول زیباشناختی، اصول فنی پروژه و طبیعی بودن طرح برای ارائه به مشتری است. این جزئیات می‌تواند در نورپردازی زیبا، استفاده از المنت‌های طبیعی و واقعی و متریال واقعی قرار گیرند. معمولا ارائه طرح مفهومی اولیه به مشتری رایگان است اما توافق مشترک اولیه بر سر هزینه‌ها و پیش‌نیازها امری ضروری است.

طراحی معماری

توسعه طراحی

طراحی معماری از زمان طراحی طرح مفهومی تا ترسیم و طراحی نهایی پروژه دارای چالش‌ها و تغییرات بسیاری است. در زمان طراحی معماری نهایی، کلیه جزئیات مشخص و توافقات صورت گرفته تا طراحی برای انجام و پیاده‌سازی آن انجام گردد. در این مرحله طراحی، پروژه به طور کامل توسعه داده شده و به طور دقیق با جزئیات تعریف می‌گردد. از طریق طرح نهایی، ارتفاع و طول و عرض پروژه، شکل کلی، ماهیت اصلی المنت‌ها در قالب تصاویر سه‌بعدی، فضاسازی، ظاهر و نحوه استفاده از مصالح و ریزه‌کاری‌ها مشخص می‌گردند.
در پایان این مرحله برنامه‌ریزی‌ها برای دریافت و تامین مصالح، توافقات و مراحل پایاتی قانونی، تامین تجهیزات انجام می‌گیرد. معماری تنها هنروعلم طراحی خوب برای مشتری نیست بلکه مهارت پیاده‌سازی و ساخت پروژه نیز مورد نیاز است.
تهیه و تدوین : نگاه سبز آگرین