اخبار و رویداد های نمایشگاهی


اخبار مربوط به نمایشگاه ها به انضمام تقویم نمایشگاهی تهران و شهرستان ها و رویدادهای نمایشگاهی پیش رو
2020-02-22
اولین نمایشگاه صدور خدمات فنی و مهندسی و صنعت احداث فناوری های نوین ساختمان و مسکن

لغو شد / اولین نمایشگاه صدور خدمات فنی و مهندسی و صنعت احداث فناوری های نوین ساختمان و مسکن

اولین نمایشگاه صدور خدمات فنی و مهندسی و صنعت احداث فناوری های نوین ساختمان و مسکن در ...
2020-02-18
سومین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت نمایشگاهی

لغو شد / سومین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت نمایشگاهی

سومین نمایشگاه و کنفرانس بین المللی صنعت نمایشگاهی در تاریخ ۱۴ الی ۱۷ اسفندماه ۹۸ در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد...
2020-02-15
اولین نمایشگاه بین المللی گازهای صنعتی و طبی و صنایع جوش و برش

لغو شد / اولین نمایشگاه بین المللی گازهای صنعتی و طبی و صنایع جوش و برش

اولین نمایشگاه بین المللی گازهای صنعتی و طبی و صنایع جوش و برش در تاریخ ۶ الی ۹ اسفندماه ۹۸...
2020-02-12
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

لغو شد / نوزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست در تاریخ ۱۴ الی ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۸ در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد...
2020-02-10
دکوراسیون اداری ساختمان 5 طبقه شرکت سداد

دکوراسیون داخلی شرکت پرداخت الکترونیک سداد

دکوراسیون داخلی ساختمان شرکت پرداخت الکترونیک سداد توسط شرکت نگاه سبز آگرین که در بهمن ماه ۱۳۹۸ تحویل کارفرما قرار گرفت...