اخبار و رویداد های نمایشگاهی


اخبار مربوط به نمایشگاه ها به انضمام تقویم نمایشگاهی تهران و شهرستان ها و رویدادهای نمایشگاهی پیش رو
1398-07-23
سومین نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک ایران

سومین نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک ایران

سومین نمایشگاه بین المللی لیزر و فوتونیک ایران IranLaserShow 2019 در تاریخ ۱۸ الی ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد...
1398-07-20
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو، لوازم و مجموعه های خودرو در تاریخ ۱۸ الی ۲۱ آبان ماه ۹۸ در محل نمایشگاه بین المللی تهران...
1398-07-14
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن ، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن ، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته در تاریخ ۹ الی ۱۲ آبان ماه ۹۸ در نمایشگاه بین المللی...
1398-07-13
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران - IEE2019 ، در تاریخ ۹ لغایت ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد. این نمایشگاه بزرگترین...
1398-07-01
چهارمین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهیگیری و صنایع وابسته (IFEX 2019)

چهارمین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهیگیری و صنایع وابسته

چهارمین نمایشگاه بین المللی شیلات، آبزیان، ماهیگیری و صنایع وابسته در تاریخ ۲۹ مهرماه الی ۲ آبان ماه ۱۳۹۸ در محل نمایشگاه بین المللی تهران...


۱۸ آذر ماه ۱۳۹۶ اولین نمایشگاه رویدادها و خدمات نمایشگاهی ایران ∇ نمایشگاه بین المللی شیراز ∴ شرکت دژ کاویان ویرا پاژ


۲۲ آذر ماه ۱۳۹۶ بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته ∇ نمایشگاه بین المللی تهران ∴ آروین فجر مهر


۲ دی ماه ۱۳۹۶ سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی ∇ نمایشگاه بین المللی تهران ∴ شرکت سپنتاس کیش