اخبار نمایشگاهی


اخبار و رویدادهای اخیر نمایشگاهی
2020-01-26
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژیهای نو، تجدید پذیر و صرفه جویی

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژیهای نو، تجدید پذیر و صرفه جویی

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژیهای نو، تجدید پذیر و صرفه جویی در تاریخ ۶ الی ۹ اسفندماه ۱۳۹۸ در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد...
2020-01-18
دوازدهمین نمایشگاه بین المللی طلا، نقره، جواهر، ساعت و صنایع وابسته

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی طلا، نقره، جواهر، ساعت و صنایع وابسته

دوازدهمین نمایشگاه بین المللی طلا، نقره، جواهر، ساعت و صنایع وابسته در تاریخ ۲۳ الی ۲۶ بهمن ماه ۹۸ در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار...
2020-01-13
سومین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری

سومین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری

سومین نمایشگاه بین المللی خدمات و تجهیزات هتلداری در تاریخ ۲۳ الی ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد...
2020-01-11
اولین نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز

اولین نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز

اولین نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز در تاریخ ۱۳ الی ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد...
2020-01-06
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات و تجهیزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجیره ای

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات فروشگاهی+عکس غرفه

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات و تجهیزات فروشگاهی و فروشگاههای زنجیره ای در تاریخ ۱۴ الی ۱۶ دی ماه ۹۸ برگزار شد...
2020-01-06
هجدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات، ماشین آلات مبلمان و صنایع وابسته

هجدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات، ماشین آلات مبلمان و صنایع وابسته

هجدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات، ماشین آلات مبلمان و صنایع وابسته در تاریخ ۱۳ الی ۱۶ بهمن ماه ۹۸ در نمایشگاه بین المللی تهران...
2020-01-04
دومین نمایشگاه صنایع کوچک و متوسط ایران

دومین نمایشگاه صنایع کوچک و متوسط ایران

دومین نمایشگاه صنایع کوچک و متوسط ایران در تاریخ ۳ الی ۶ بهمن ماه ۹۸ در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد...
2020-01-01
سومین نمایشگاه بین المللی شیشه و تجهیزات وابسته

سومین نمایشگاه بین المللی شیشه و تجهیزات وابسته

سومین نمایشگاه بین المللی شیشه و تجهیزات وابسته در تاریخ ۳ الی ۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد...
2019-12-30
یازدهمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایق ها و ماشین آلات وابسته

یازدهمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایق ها و ماشین آلات وابسته

یازدهمین نمایشگاه بین المللی قیر، آسفالت، عایق ها و ماشین آلات وابسته در تاریخ ۳ الی ۶ بهمن ماه ۹۸ در محل نمایشگاه بین المللی تهران...
2019-12-28
هشتمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و صنایع و تجهیزات وابسته

هشتمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و صنایع و تجهیزات وابسته

هشتمین نمایشگاه بین المللی آسانسور و صنایع و تجهیزات وابسته در تاریه ۳ الی ۶ بهمن ماه ۹۸ در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد...