اجرای بزرگترین غرفه فضای باز در نمایشگاه شیرینی و شکلات 1395
اجرای بزرگترین غرفه بانک دولتی در نمایشگاه بورس و بانک 1396
اجرای تنها غرفه دو طبقه با پوشش کف نور و سنگ در نمایشگاه سنگ 1395
دارای گواهی غرفه سازی از شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران
عضو رسمی انجمن کارفرمایان غرفه سازان تهران
طراحی و ساخت بیش از 1000 غرفه نمایشگاهی دز تهران و شهرستان ها
مبتکر و صاحب امتیاز نسل جدید غرفه های نمایشگاهی Display در ایران

نمونه غرفه های خودساز اجرا شده

نمونه غرفه های Display اجرا شده

اخبار نمایشگاهی

برخی مشتریان همراه ما

لوگو انجمن کارفرمایی غرفه سازان و شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی تهران

عضو رسمی و عضو کمیته حقوقی انجمن کارفرمایی غرفه سازان تهران 

دارای مجوز ۱۲۰۰ متر ساخت از شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

Thanks!

فرم سفارش طراحی

با دانلود ، تکمیل و ارسال این فرم به آدرس info@agrinstands.com درخواست طراحی خود را به دست ما برسانید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود

فرم سفارش طراحی آنلاین