غرفه ساز اختصاصی نمایشگاه صنعت ساختمان
دارای گواهینامه غرفه سازی از شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی ایران
عضو رسمی انجمن کارفرمایان غرفه سازان تهران
اجرای تنها غرفه دو طبقه با پوشش کف نور و سنگ در نمایشگاه سنگ 1395
عضو رسمی انجمن کارفرمایان غرفه سازان ایران
طراحی و ساخت بیش از 1000 غرفه نمایشگاهی در تهران و شهرستان ها
اجرای بزرگترین غرفه بانک دولتی در نمایشگاه بورس و بانک 1396
مبتکر و صاحب امتیاز نسل جدید غرفه های نمایشگاهی Display در ایران

نمونه غرفه های خودساز اجرا شده

نمونه غرفه های Display اجرا شده

 

اخبار نمایشگاهی

برخی مشتریان همراه ما

لوگو انجمن کارفرمایی غرفه سازان و شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی تهران

عضو رسمی و عضو کمیته حقوقی انجمن کارفرمایی غرفه سازان تهران 

دارای مجوز ساخت ۱۲۰۰ متر غرفه در هر نمایشگاه از شرکت سهامی

نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

This post is also available in: enEnglish

Thanks!

فرم سفارش طراحی

با دانلود ، تکمیل و ارسال این فرم به آدرس info@agrinstands.com درخواست طراحی خود را به دست ما برسانید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود

فرم سفارش طراحی آنلاین