سامانه تدارکات الکترونیکی دولت,نگاه سبز آگرین,غرفه ساز

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

ثبت شرکت نگاه سبز آگرین در سامانه تدارکات دولت
Public Electronic Procurement System
شرکت نگاه سبز آگرین افتخار دارد تا به عنوان اولین و تنها شرکت غرفه ساز نمایشگاه و دکوراسیون داخلی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت گردد.
این سامانه دستگاه های اجرایی را قادر می سازد تا معاملات خود را بصورت آنلاین در بستری امن و شفاف انجام دهند.
همچنین امکان تعامل مستقیم و بی واسطه با تعداد کثیری از خریداران و فروشندگان را در کل کشور برای دستگاه های اجرایی فراهم آورده است.
Public Electronic Procurement System