پنجمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ايران

اختتامیه پنجمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
اختتامیه پنجمین نمایشگاه بین المللی پوشاک ایران که در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران بود در تاریخ جمعه ۱۶شهریور انجام شد.
هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی صنعت پوشاک و مد ایران و همچنین تعامل بیشتر تولید کننده و توزیع کنندگان این صنعت می باشد.
همچنین نمایش توانمندی های تولید کنندگان کشور در تولید پوشاک با کیفیت و بی نیازی از واردات بی رویه محصولات پوشاک بود.
شرکت نگاه سبز اگرین افتخار داشت تا با چندی از شرکت کنندگان این نمایشگاه در زمینه غرفه سازی همکاری نماید.

غرفه های انجام شده در نمایشگاه پوشاک ایران توسط شرکت آگرین