اولین نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز

اولین نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

اولین نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز ۱۳۹۸ – Iran Build & Property Show 2020

اولین نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز در تاریخ ۱۳ الی ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد.

اهداف برگزاری نمایشگاه بین المللی ساخت و ساز

– تبیین جایگاه موضوع مسکن (از پنجره تجهیزات، روشها، تکنولوژی ساخت و محصول نهائی) و پروژه های عمرانی در ارتباط با رکود یا توسعه اقتصادی کشور.

– معرفی پهنه وسیع جذب سرمایه و فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های عمرانی و مسکن در داخل کشور.

– جذب و هدایت سرمایه های داخلی و خارجی جهت ورود به صنعت ساخت و ساز به منظور ایجاد رونق و توسعه آن.

– معرفی توانمندی انبوه سازان، شرکت های بزرگ فعال در صنعت ساخت و ساز و ارائه دهندگان تجهیزات، تأسیسات و تکنولوژی های روزآمد و پروژه های برتر در این حوزه.

– کمک به شفاف سازی گردش کار و عملکردهای مورد استفاده در صنعت ساخت و ساز.

– ایجاد توازن و پایداری قیمت تمام شده پروژه های مسکن و عمرانی کشور.

– معرفی روش های صنعتی سازی و توانمندی آن در ارتقاء کیفیت، افزایش سرعت و کاهش هزینه تمام شده.

– ایجاد فضا و بستر مناسب جهت حضور شرکت های دانش بنیان و فراگیر (سهامی عام) به منظور بهره گیری بیشتر از علوم و فنون روز و ارتقاء روش های علمی مورد استفاده در صنعت ساخت و ساز.

– معرفی ابزار و روش های نوین در صنعت ساخت و ساز مانند: نرم افزارهای هوشمندسازی انرژیهای نوین.

– گسترش اشتغال به دنبال سرمایه گذاری در صنعت ساخت و ساز در بالاترین سطح در مقایسه با سایر صنایع و خدمات.

منبع : وبسایت نمایشگاه ibuildshow.ir

نگاه سبز آگرین