دومین نمایشگاه صنایع کوچک و متوسط ایران

دومین نمایشگاه صنایع کوچک و متوسط ایران

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

دومین نمایشگاه صنایع کوچک و متوسط ایران ۱۳۹۸ – SMEIRAN 2020

دومین نمایشگاه صنایع کوچک و متوسط ایران در تاریخ ۳ الی ۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد.

نمایشگاه صنایع کوچک و متوسط ایران به عنوان تنها نمایشگاه تخصصی در این حوزه می باشد که سال گذشته با حضور جمعی از شرکت های توانمند داخلی و خارجی در زمینه های گوناگونی چون مصالح ساختمانی ، مواد غذایی ، لوازم خانگی ،صنایع خودرو ،کشاورزی، پزشکی ، برق و الکتریک، صنایع شیمیایی ، فلزی و نساجی برپا گردید.

همچنین این نمایشگاه با هدف ایجاد ارتباطات تجاری ، نمایش قدرت و تاثیرگذاری نقش صنایع کوچک و متوسط در اقتصاد ایران از یک سو و از سوی دیگر پیاده سازی برنامه های توسعه سازی SME درمیان نهادهای دولتی و غیر دولتی که به نحوی با این صنایع در ارتباط هستند برگزار می گردد.

محورهای برگزاری نمایشگاه SME عبادرتند از :

– نیازهای ساخت داخل
– توانمندی های صنایع کوچک و متوسط
– نیازهای فناورانه
– ایده های برتر برای سرمایه گذاری

منبع: smeiran.ir

نگاه سبز آگرین