دکوراسیون اداری ساختمان 5 طبقه شرکت سداد

دکوراسیون داخلی ساختمان شرکت سداد

دکوراسیون داخلی ساختمان شرکت سداد

اتمام فاز اول پروژه و تحویل طبقه ۵ و ۴ دکوراسیون داخلی ساختمان شرکت پرداخت الکترونیک سداد در بهمن ماه ۱۳۹۸ توسط شرکت نگاه سبز آگرین.

این پروژه دارای:

  • سه اتاق و ۴ میز مدیریتی
  • اتاق کنفرانسی فلز و شیشه، دارای میز کنفرانس ده نفره
  • ۸۲ میز ویژه کارشناسی فروش
  • پارتیشن چوب طبیعی و آشپزخانه هر طبقه
  • ۶۲ کمد در دو طبقه
  • نورپردازی ویژه
  • ۴ دیوار دکوراتیو در دو طبقه

پروژه دکوراسیون ساختمان این شرکت در این فاز مربوط به طبقات ۴ و ۵ اداری شرکت پرداخت الکترونیک سداد می باشد.

گالری تصاویر پروژه دکوراسیون داخلی ساختمان سداد توسط شرکت آگرین