تونل ضدعفونی شرکت اسسکو ssco

نصب تونل ضدعفونی برای شرکت اسسکو SSCO

در ورودی اصلی ساختمان شرکت

تونل ضدعفونی اتوماتیک آگرین به سفارش شرکت اسسکو SSCO در ورودی اصلی ساختمان این شرکت نصب و به بهره برداری رسید. تونل ضدعفونی با مدل گیت ضدعفونی تخت و دارای ۱ پمپ و ۱۲ نازل پاشش ساخته و نصب شد.

تونل ضدعفونی آگرین با کاربرد تردد زیاد و مناسب برای شرکت ها و سازمان های فعال و پرتردد می باشد، تا کارکنان و مشتریان هنگام ورود و خروج نسبت به هرگونه ویروس و باکتری بر روی سطح بدن و لباسشان ضدعفونی شوند.

گیت ضدعفونی اتوماتیک شرکت اسسکو SSCO