تونل ضدعفونی آجیل و خشکبار تواضع

نصب گیت ضدعفونی برای آجیل و خشکبار تواضع

در شعبه سعادت آباد تهران

گیت ضدعفونی اتوماتیک آگرین به سفارش فروشگاه آجیل و خشکبار تواضع شعبه سعادت آباد تهران در ورودی اصلی ساختمان این فروشگاه نصب و به بهره برداری رسید. تونل ضدعفونی با مدل گیت ضدعفونی منحنی و دارای ۱ پمپ و ۱۲ نازل پاشش ساخته و نصب شد.

تونل ضدعفونی آگرین با کاربرد تردد زیاد و مناسب برای فروشگاه ها و مراکز تجاری فعال و پرتردد می باشد، تا کارکنان و مشتریان هنگام ورود و خروج نسبت به هرگونه ویروس و باکتری بر روی سطح بدن و لباسشان ضدعفونی شوند.

تونل ضدعفونی ساخته شده برای فروشگاه تواضع شعبه سعادت آباد توسط آگرین