تونل ضدعفونی شرکت نوژیان

نصب گیت ضدعفونی در شرکت نوژیان

تونل ضدعفونی با مدل منحنی

گیت ضدعفونی اتوماتیک آگرین به سفارش شرکت نوزیان در ورودی اصلی ساختمان این شرکت نصب و به بهره برداری رسید. تونل ضدعفونی با مدل گیت ضدعفونی منحنی و دارای ۱ پمپ و ۱۲ نازل پاشش و در ابعاد ۲۰۰ cm طول، ۱۲۰ cm عرض , ۲۳۰ cm ارتفاع ساخته و نصب شد.

تونل ضدعفونی آگرین با کاربرد تردد زیاد و مناسب برای شرکت ها و سازمان های فعال و پرتردد می باشد، تا کارکنان قبل از ورود به محل کار خود و یا خروج از آن نسبت به هرگونه ویروس و باکتری بر روی سطح بدن و لباسشان ضدعفونی شوند.

تونل ضدعفونی ساخته شده برای شرکت نوژیان توسط آگرین