تونل ضدعفونی مجتمع تجاری اداری بوستان

نصب گیت ضدعفونی در مجتمع تجاری بوستان

مجتمع تجاری اداری بوستان – میدان پونک تهران

گیت ضدعفونی اتوماتیک آگرین به سفارش مجتمع تجاری اداری بوستان در دو ورودی اصلی این مرکز نصب و به بهره برداری رسید. تونل ضدعفونی با مدل گیت ضدعفونی منحنی و دارای ۱ پمپ و ۱۲ نازل پاشش و در ابعاد ۲۰۰ cm طول، ۱۲۰ cm عرض , ۲۳۰ cm ارتفاع ساخته و نصب شد.

تونل ضدعفونی آگرین با کاربرد تردد زیاد و مناسب برای پاساژها و مراکز خرید پرتردد می باشد. پاساژ بوستان ( مجتمع تجاری بوستان ) واقع در میدان پونک تهران می باشد.

تونل ضدعفونی ساخته شده برای مجتمع بوستان توسط آگرین