گیت ضدعفونی پارک فناوری پردیس

گیت ضدعفونی پارک فناوری پردیس

در محل پارک فناوری پردیس

گیت ضدعفونی ۳۶۰ درجه اتوماتیک به سفارش پارک فناوری پردیس، توسط شرکت نگاه سبز آگرین ساخت و نصب گردید. این گیت در ورودی ساختمان اصلی این مرکز، جهت پیشگیری و جلوگیری از سرایت بیماری و انواع ویروس در این مرکز نصب گردید.

پاشش مواد ضدعفونی پس از وارد شدن افراد به داخل گیت بمدت حداقل سه ثانیه توسط ۱۴ نازل تعبیه شده انجام می گیرد. مواد ضدعفونی استفاده شده کاملاً استاندارد و برای سر و صورت و همچنین سطوح بدن و لباس بی ضرر است.

گیت ضد عفونی ساخته شده برای پارک فناوری پردیس