یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگهای تزئینی ، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه

یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگهای تزئینی، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگهای تزئینی ، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه

یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگهای تزئینی ، معدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطه در تاریخ ۱۸ الی ۲۱ تیرماه ۱۳۹۸ در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می‌گردد.

نمایشگاه سنگ ایران (ایرسه IRSE)

از سـال ۱۳۷۲ نمـایشـگـاه هـای بیـن المـللـی و تخصصـی سنگ های تزئینی با رویـکرد توسعه صنعت در جهت صـادرات در تهران آغـاز بکار کرد که در این سالها تحت عناوین مختـلف و با مسئولین متفـاوت، در این جهت گـام برداشته است. نمایشگاه بین المللی سنـگ های تزئینـی، معـدن، ماشین آلات و تجهیزات مربوطـه از سـال ۱۳۸۶ بـا نگاهـی نـو به برگـزاری نمایشگاه های بین المللی سنگ ایران، شکـل گـرفت و در فراز وفرود سالیان، به اندیشه های نو وتازه ای رسیـد که در هشتمین دوره آن ( ۱۳۹۵ ) به بهترین شکل نمود یافت افزایـش ۳۰۰ درصدی متـراژ غرف خارجـی و تبدیـل آن از ۳۰۰ متـرمربع به ۹۷۹ متـر مربع و افزایـش ۶۰ درصـدی فضای مفید آن و .تبدیل آن از ۶/۰۰۰ متر مربع به ۱۰/۲۰۰ متر مربع ، نشان از موفقیت برنامه ریزان این نمایشگاه دارد آمـار بیش از ۱۲/۰۰۰ بازدید کننده متخصص داخلی و همچنیـن حضـور متخصصیـن ۳۶ کشـور خارجـی نشـان از اطلاع رسانـی و .تبلیغات جهانی در جهت معرفی صحیح این نمایشگاه دارد .این پیشرفت در نمایشگاه های سالهای بعد نیز رو به فزونی داشته و دارد .
با توجه به روند اصلی معماری جهان در توجه به معماری پایدار، صنعت سنگ یکی از صنایع دوستدار محیط زیست ومتناسب با اقلیم ایران است که امیدواریم با شناخت بهتر و نگاه متفاوت به ظرفیت‌های عظیم این صنعت از طرف مصرف کنندگان و طراحان شاهد خلق آثاری فاخر وماندگار باشیم.
استفاده از مصالح بومی وسازگار با محیط زیست با طول عمر بالا ودر عین حال زیبا یکی از اهداف تمامی دست اندرکاران صنعت ساختمان است که نمایشگاه سنگ تهران می‌تواند هم راستا با این اهداف نقش خود را در معرفی بهتر صنعت سنگ ایران با بیش از ۶۰۰۰ کارخانه و۱۲۰۰ معدن با تنوع بی نظیر ایفا نماید.

اهداف برگزاری نمایشگاه

-افزایش حجم مبادلات بازرگانی خارجی .
-توسعه‌ی همکاری‌های اقتصادی درونی و بیرونی صنف و صنعت سنگ.
-ایجاد رقابت سالم داخلی و بین‌المللی.
-تبادل اطلاعات و دانش فنی در همه‌ی زمینه‌های صنعت سنگ.
-انتقال تکنولوژی .
-توسعه و گسترش ارتباطات بین‌المللی.
-توسعه و گسترش خدمات نرم‌افزاری، فنی و مهندسی سنگ در داخل و تلاش برای صادرات آن.
-توسعه‌ی اطلاعات و آموزش عمومی بازدیدکنندگان.

منبع: وبسایت نمایشگاه سنگ ایران IRSE

نگاه سبز آگرین