نمایشگاه بین المللی شیراز هلث

نمایشگاه بین المللی شیراز هلث

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و صنایع دارویی
به همراه سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی
سیزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، بیمارستانی و صنایع دارویی به همراه سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی و توانبخشی با عنوان نمایشگاه بین المللی شیراز هلث در تاریخ ۱۱ الی ۱۴ مهرماه ۱۳۹۶ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان فارس برگزار می گردد.
ساعت بازدید از این نمایشگاه برای بازدیدکنندگان ۱۰ صبح الی ۱۸ می باشد.
۱۳th Health International Exhibition – Shiraz,IRAN
Medical, Dental, Hospital, Laboratory Equipment & Pharmaceutical Products Exhibition
۳-۶ October 2017