نمایشگاه تخصصی فرآورده های غذایی آماده و نیمه آماده و کترینگ، ماشین آلات و صنایع وابسته

نمایشگاه تخصصی فرآورده های غذایی آماده و نیمه آماده و کترینگ، ماشین آلات و صنایع وابسته

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

نمایشگاه تخصصی فرآورده های غذایی آماده و نیمه آماده و کترینگ، ماشین آلات و صنایع وابسته (فودکس ۱۳۹۸) – FOODEX 2020

نمایشگاه تخصصی فرآورده های غذایی آماده و نیمه آماده و کترینگ، ماشین آلات و صنایع وابسته – فودکس FOODEX در تاریخ ۲۴ الی ۲۷ دی ماه ۱۳۹۸ در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد. این نمایشگاه بعنوان رویدادی تخصصی در صنعت غذایی در زمینه فراورده های غذایی آماده و نیمه آماده و همچنین کترینگ ها و نیازهای آن ها و ماشین و آلات و صنایع وابسته و مرتبط با صنعت غذایی برگزار می شود.

نمایشگاه فودکس امسال از تاریخ ۲۴ دی ماه آغاز و تا پایان روز ۲۷ دی ماه ادامه خواهد داشت.

نگاه سبز آگرین