نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور

نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور در تاریخ ۳ الی ۶ دی ماه ۱۳۹۷ در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد.
نمایش آخرین دستاوردهای پژوهشی و فناوری در حوزه های مختلف کشور، هدف برگزاری این نمایشگاه می باشد.
نگاه سبز آگرین