پانزدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران

۳ الی ۶ دی ماه ۱۳۹۶ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران در تاریخ ۳ الی ۶  دی ماه ۱۳۹۶ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران برگزار می گردد.
موضوعات برگزاری این نمایشگاه عمداً در قالب های ماشین آلات و دستگاه های ساخت و ساز شهری، ساخت و ساز و احداث جاده ها، صنعت توریسم شهری ایران، حمل و نقل شهری و جاده ای ایران، شهر هوشمند و دستاوردهای صنعت جاده ای و شهری می باشد.