گیت ضد عفونی دبیرستان دخترانه بامداد پارسی

نصب گیت ضد عفونی ادیبستان بامداد پارسی

گیت و تونل ضد عفونی کننده

گیت ضد عفونی کننده اتوماتیک آگرین به سفارش مجتمع آموزشی دخترانه غیر دولتی هوشمند پیشرفته – ادیبستان بامداد پارسی واقع در منطقه ۳ تهران نصب و به بهره برداری رسید.

تونل ضد عفونی اتوماتیک ۳۶۰ درجه آگرین در ورودی های حیاط و ساختمان این مجتمع آموزشی به همراه افزودنی دستگاه ضد عفونی دست و در مدل های تخت و منحنی، نصب و تجهیز گردید.

نگاه سبز آگرین

گالری گیت ضد عفونی بامداد پارسی توسط شرکت آگرین