یازدهمین نمایشگاه بین المللی کالا

یازدهمین نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای

۱۲ الی ۱۵۶ دی ماه ۱۳۹۶
نمایشگاه بین المللی تهراندر محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

یازدهمین نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی و فروشگاه های زنجیره ای در تاریخ ۱۲ الی ۱۵ دی ماه ۱۳۹۶ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود.

هدف از برگزاری این نمایشگاه نمایش و عرضه محصولات کالا و تجهیزات فروشگاهی توسط فعالان این صنعت در کنار کشور های فعال در این حوزه می باشد. توانمندی های صادرات و واردات این صنعت از دیگر زمینه های برگزاری این نمایشگاه می باشد.

نگاه سبز آگرین