یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست

یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران پلاست ۴ تا ۷ مهرماه سال ۱۳۹۶ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.
افتتاح این نمایشگاه روز چهارشنبه هفته جاری با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر محترم نفت انجام خواهد شد.
68 درصد از فضای نمایشگاه به شرکت های ایرانی و 32 درصد از فضای نمایشگاه بین المللی به شرکت های خارجی واگذار گردیده است.