استقرار آگرین در نمایشگاه بین المللی انرژی های خورشیدی و صنایع وابسته

استقرار شرکت نگاه سبز آگرین در نمایشگاه بین المللی انرژی های خورشیدی و صنایع وابسته

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

چهارمین نمایشگاه بین المللی انرژی های خورشیدی و صنایع وابسته در محل دائمی نمایشگاه  های بین المللی تهران در حال برگزاری می باشد.

شرکت نگاه سبز اگرین افتخار دارد تا بعنوان غرفه ساز اختصاصی در این نمایشگاه حضور داشته باشد. غرفه شرکت نگاه سبز آگرین در سالن میلاد و در کنار غرفه ستاد برگزاری نمایشگاه مستقر می باشد.

با حضور در غرفه  می توانید با خدمات ما بیشتر آشنا شوید.

غرفه شرکت نگاه سبزآگرین در نمایشگاه انرژی های خورشیدی و صنایع وابسته