اطلاعیه شماره 2
نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

نمایشگاه بین المللی تهران
شرکت نگاه سبز آگرین غرفه ساز اختصاصی نمایشگاه صنعت ساختمان
به اطلاع می رساند برای سهولت در روند غرفه سازی و ثبت سفارش مشارکت کنندگان عزیز در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان از امروز می توانید از نماینده مستقیم شرکت آگرین که در محل ستاد هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مستقر هستند، اطلاعات لازم را کسب نمایید.