نمایشگاه تخصصی بازار صنعت ساختمان

دهمین نمایشگاه تخصصی بازار صنعت ساختمان

و هشتمین همایش تخصصی تجهیزات و فناوری های نوین صنعتی سازی ساختمان

دهمین دوره نمایشگاه تخصصی بازار صنعت ساختمان در تاریخ یکشنبه ۱۹ آذر ماه ۱۳۹۶ لغایت ۲۱ آذر ماه در محل نمایشگاه مصلی بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می گردد.

همزمان با این نمایشگاه هشتمین همایش تخصصی تجهیزات و فن آوری های نوین صنعتی سازی ساختمان نیز برگزار می شود.

خبر: شرکت نگاه سبز آگرین

آرشیو اخبار