نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون

بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس(شیراز)

بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی مبلمان و دکوراسیون شیراز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی فارس(شیراز) از تاریخ سه شنبه ۱۰ بهمن ماه لغایت شنبه ۱۴ بهمن ماه سال ۱۳۹۶ برگزار می گردد.

برگزار کننده و پیمانکار این نمایشگاه شرکت متین کار زاینده رود  می باشد.

شرکت نگاه سبز آگرین

نمایشگاه بین المللی فارس