دهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته

دهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

دهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته در تاریخ ۳ الی ۶ بهمن ماه ۱۳۹۷ در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد.
اهـداف بــرگـزاری نمـایشگـاه
الف. اهـداف عمـومـی
۱٫ معرفی ظرفیتهای بالقوه و بالفعل درکشور در زمینه تولید،‌ بازرگانی وخدمات مربوط به صنایع در و پنجره مشتمل بر تولید، بازرگانی و خدمات محصول، ماشین آلات و تجهیزات وابسته، مواد اولیه.
۲٫ شناسایی و معرفی مشکلات ، موانع و نقاط ضعف موجود در این صنعت و تلاش در جهت جلب حمایت سازمانهای دولتی ذیربط از دست اندرکاران صنعت مذکور.
۳٫ ایجاد بستر های مناسب به منظور ترغیب افراد یا واحدهای سرمایه گذار، جهت سرمایه گذاری و بهره گیری مناسب از ظرفیتهای موجود و ایجاد زمینه های اشتغال زایی و کارآفرینی در صنایع، موضوع نمایشگاه.
۴٫ آشنایی دست اندرکاران با محصولات ، نوآوریها و ظرفیتهای موجود در سایر کشورها و تلاش برای رسیدن به استانداردهای جهانی.
۵٫ ایجاد فضای رقابتی سالم میان تولیدکنندگان داخلی در جهت ارتقاء کیفیت تولید.
۶٫ ایجاد ارتباط مستقیم و رودر رو میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به منظور آشنایی بهتر با نیازهای بازار مصرف.
۷٫ ایجاد و یا ارتقاء رویکرد صادرات محصول به سایر کشورها.
۸٫ تبادل فکر ، فناوری و محصول میان شرکت کنندگان داخلی و خارجی نمایشگاه و ایجاد ارتباط تجاری میان آنها.
۹٫ شناسایی واحدهای برتر در زمینه تولید ، بازرگانی و خدمات مرتبط با موضوع نمایشگاه.
ب. اهـداف اختصـاصی
۱٫ معرفی میزان تأثیر و نقش محصولات در و پنجره ساختمانی در حفظ ، صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع انرژی و تلاش در جهت حفظ ذخایر موجود انرژی در کشور.
۲٫ آگاهی از میزان تأثیرگذاری این محصولات در بهینه سازی مصرف انرژی واصلاح الگوی مصرف.
۳٫ باتوجه به تعدد و کثرت واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی که بصورت مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با محصولات در و پنجره هستند، برپایی نمایشگاه تخصصی و جدا از نمایشگاه صنعت ساختمان، هم برای مشارکت کنندگان و هم برای بازدیدکنندگان از اهمیت و اولویت بسیاری برخوردار است. لذا این نمایشگاه نیاز مخاطبین این صنعت را به مراتب بیشتر از نمایشگاه عمومی ساختمان برآورده می سازد. به همین دلیل بسیاری از واحدهای شرکت کننده در نمایشگاه در و پنجره و صنایع وابسته، فقط در همین نمایشگاه حضور می یابند و در نمایشگاه ساختمان مشاهده نمی شوند.
منبع: وبسایت تایتکس گروپ
نگاه سبز آگرین