نهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران

نمایشگاه در و پنجره تهران
Do Wintech (Door and Windows Int'l Exhibition)
نهمین نمایشگاه بین المللی در و پنجره و صنایع وابسته تهران از تاریخ ۱۳ تا ۱۶ بهمن ماه سال جاری برابر با ۲ تا ۵ فوریه ۲۰۱۸ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار میشود .
برگزار کننده این نمایشگاه شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران می باشد.
شرکت کنندگان این نمایشگاه تمامی صنایع وابسته به صنعت در و پنجره از داخل و خارج کشور با هدف معرفی و توسعه این صنعت می باشند.
جهت ثبت نام در نمایشگاه و دریافت جانمایی می توانید توسط لینک زیر اطلاعات خود را ثبت نمائید .
فرم پیش ثبت نام غرفه نمایشگاه Register Here
ثبت سفارش طراحی غرفه نمایشگاهی در نمایشگاه در و پنجره تهران Register Stand Here