بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل در تاریخ ۲۴ لغایت ۲۷ مردادماه ۱۳۹۷ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد.