چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی

چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

چهارمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات و تأسیسات بیمارستانی در تاریخ ۳ الی ۶ دی ماه ۱۳۹۷ در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد.
از اهداف برگزاری این نمایشگاه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
– معرفی ظرفیت های کشور در زمینه ساخت، تجهیز و تاسیسات بیمارستان
– ایجاد بستر سرمایه گذاری و بهره گیری از ظرفیت های موجود
– اشتغال و کارآفرینی در حوزه این صنعت
– ایجاد فضای رقابتی سالم میان تولیدکنندگان داخلی
– آشنایی صاحبان این صنعت با محصولات، نوآوری ها و ظرفیت های موجود در کشورهای دیگر و استانداردسازی
– تبادل اطلاعات مستقیم میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و ایجاد ارتباط تجاری
– شناسایی واحدهای برتر تولید، بازرگانی و خدمات مرتبط
نگاه سبز آگرین