مقررات کف سازی در نمایشگاه بین المللی تهران


قوانین و مقررات کف سازی در نمایشگاه بین المللی تهران
شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی
انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان
 1. نصب موکت روی کف سالن ها و فضای باز نمایشگاه صرفاً با چسب دو طرفه امکان پذیر می باشد.
 2. سوراخکاری، نصب میخ بولت، پرچ به کف سالن ها غیر مجاز می باشد.
 3. اجرای هرگونه سکو و اختلاف سطح روی کف سالن ها صرفاً با امکانات پیش ساخته مقدور می باشد.
 4. ایجاد رمپ معلولین در تمام کف های کاذب الزامی است. شیب مجاز ۱۰% می باشد.
 5. اجرای لبه های پیرامون محیطی کف سازی نباید دارای لبه های تیز و برنده باشد. نصب نبشی ها یا قرنیز ها می بایست دارای استحکام کافی در مقابل تردد بازدیدکنندگان را داشته باشد.
 6. سیم کشی برق نباید خارج از کف سازی یا زیر لبه جلوی غرفه و یا خارج از آن به سمت راهرو قرار گیرد.
 7. استفاده از مصالح سریع الاشتعال برای پر کردن فضای کف سازی مانند یونولیت هایی با دانسیته معمولی ممنوع می باشد.
 8. استفاده از مصالح بنایی برای کف سازی ممنوع می باشد.
 9. استفاده از شیشه در کف های کاذب :
  – کف های کاذب بلندتر از ۱۵ سانتی متر نیاز به پله دارند می بایست مقررات مربوط به پله را رعایت نمایند.
  – استفاده از تایل های شیشه ای برای کف کاذب به صورت سکوریت به ضخامت ۱۰ میلی متر تا سایز ۶۰X60 با سطح اتکا حداقل ۱۵ میلی متر در هر طرف مجاز می باشد.
  – برای شیشه های ۱۰۰X60 سانتی متر استفاده از شیشه های ۳ لایه لمینیت مجاز می باشد.
  – شیشه های بزرگتر از ۱۰۰X100 سانتی متر با ارائه مشخصات فنی و دریافت مجوز از واحد فنی امکان پذیر خواهد بود.
 10. حداقل تحمل بار برای کف های کاذب در غرفه های نمایشگاهی ۲۰۰ کیلو بر متر مربع می باشد.
  – کف سازی می بایست یکدست و هموار اجرا گردد.
  – کف سازی می بایست در شرایطی اجرا گردد که حالت ارتجاعی نداشته باشد.
  – اجرای ستون طبقه دوم روی کف کاذب مجاز نمی باشد مگر اینکه دارای زیرسازی کافی باشد.
  – بارهای وارده بالاتر از ۲۰۰ کیلوگرم بر متر مربع باید با ارائه مشخصات فنی روی کف کاذب اجرا گردد.
  – اجرای کف کاذب در فضای باز فقط با مصالح فلزی امکان پذیر می باشد.
  – ایستایی سازه در کف های شیب دار مطمئن نبوده لذا کف سازی در فضای باز می بایست کاملاً به صورت تراز اجرا گردد.
  – زیر پایه هایی که مستقیماً روی آسفالت قرار میگیرد استفاده از پلیت الزامی است بصورتی که از فرو رفتن پایه ها در آسفالت جلوگیری نماید.
(جدول محدودیت های سالن ها – محدودیت ارتفاع – محوریت وزن – فاصله از دیوار) نیز باید ضمیمه گردد

فایل مربوط به مقررات کف سازی در نمایشگاه بین المللی را می توانید از اینجا دانلود نمائید