نمایشگاه استالکس

نخستین نمایشگاه تخصصی تجهیزات و خدمات نمایشگاهی ایران

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان فارس – شیراز
۱۸ لغایت ۲۰ آذرماه ۱۳۹۶
نخستین نمایشگاه تخصصی تجهیزات و خدمات نمایشگاهی ایران – نمایشگاه استالکس ۲۰۱۷ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان فارس – شیراز برگزار می گردد.
برگزارکنندگان رویدادهای نمایشگاهی، غرفه سازان نمایشگاه،فعالان حوزه خبر نمایشگاهی،تولیدکنندگان تجهیزات و سازه های نمایشگاهی، مجریان تبلیغات و تمام فعالان حوزه نمایشگاهی در این نمایشگاه حضور دارند.