چهاردهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

چهاردهمین نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آلات، تجهیزات و صنایع وابسته به عنوان بزرگترین رویداد نمایشگاهی و تجاری در صنعت معدن تجهیزات و صنایع وابسته در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۳۹۷ در نمایشگاه بین المللی تهران آغاز و تا پایان روز ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۷ همزمان با نمایشگاه بین المللی صنعت برق برگزار می گردد.
هدف از برگزاری این نمایشگاه تبادل اطلاعات بازرگانی و فنی و آشنایی صاحبان صنایع مرتبط با آخرین دستاوردهای صنعتی و فنی روز جهان، و معرفی توانمندی های صنایع داخلی و خارجی می باشد.
نگاه سبز آگرین