چهارمین نمایشگاه لجستیک و زنجیره تامین، صنایع و تجهیزات وابسته

چهارمین نمایشگاه لجستیک و زنجیره تامین، صنایع و تجهیزات وابسته

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران

چهارمین نمایشگاه لجستیک و زنجیره تامین، صنایع و تجهیزات وابسته در تاریخ ۱۳ الی ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۷ در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد.
هدف از برگزاری این نمایشگاه نمایش دستاوردهای حوزه ی لجستیک و حمل و نقل با حضور مشارکت کنندگانی از کشورهای منطقه و دنیا برای چهارمین بار در تهران برگزار می شود. نمایشگاه بین المللی لجستیک ایران مکانی برای پیوند صنعت لجستیک و حمل و نقل ایران با سایر کشورهای دنیا و ارتقا سطح دانش این صنعت و همچنین تبادل دانش می باشد.
نگاه سبز آگرین