نمایشگاه بین المللی دام و طیور

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
۱۳ الی ۱۶ آذرماه ۱۳۹۶

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی دام و طیور در تاریخ ۱۳ الی ۱۶ آذرماه ۱۳۹۶ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد.

گروه های کالایی این نمایشگاه عبارت است از : خوراکی، دارویی، تجهیزات، فراورده های لبنی و کلیه خدمات مربوطه

این نمایشگاه با هدف انتقال و مبادله دانش و تکنولوژی بین فعالان صنعت دام و طیور ایران و دیگر کشورهای پیشرفته برگزار می‌شود

نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و صنایع وابسته تهران IRANPLEX 2017