نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور

نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
+
غرفه های ساخته شده توسط نگاه سبز آگرین

نمایشگاه پژوهش ۹۷ با عنوان نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری کشور در تاریخ سوم دی ماه ۱۳۹۷ در نمایشگاه بین المللی تهران شروع به کار نمود.
نگاه سبز آگرین میزبان شرکت های بزرگ ارتباطات زیرساخت ایران و پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان هوا فضا جمهوری اسلامی ایران و سازمان تنظیم مقررات رادیویی جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه پژوهش مورخ ۳ تا ۶ دی ماه در نمایشگاه بین المللی تهران می باشد. غرفه های ساخته شده توسط شرکت نگاه سبز آگرین در نمایشگاه های دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار ، در سالن ۲۷ نمایشگاه واقع شده است.
از شما دعوت می شود تا از غرفه های ذکر شده بازدید نمائید.
نگاه سبز آگرین