قوانین و مقررات عمومی شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی ج.ا.ایران

قوانین و مقررات شرکت در نمایشگاه
نمایشگاه بین المللی تهران
نگاه سبز اگرین

شرکت‌کننده عزیز

ضمن اظهار امتنان از مشارکت شما در این نمایشگاه، خواهشمند است نسبت به رعایت نکات زیر همکاری فرمایید.

۱-زمان تحویل غرفه، حمل کالا و غرفه‌آرایی

۱-۱- نقشه‌های اجرایی و ساخت غرفه‌هایی که توسط مشارکت‌کننده اجرا میشود (غرفه بدون تجهیزات) باید پس از تأیید ستاد برگزاری نمایشگاه به مدیریت طراحی و غرفه‌آرایی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی تسلیم گردد. حداکثر زمان ارایه نقشه به ستاد ۲۰ روز قبل از افتتاح نمایشگاه می باشد. در این خصوص دریافت و تکمیل فرم‌های مربوطه از ستاد برگزاری نمایشگاه توسط طراح شرکت‌کنندگان، ضروری می باشد.
۲-۱- شرکت‌کنندگانی که مایل به استفاده‌ از ارتفاع بیش از ۵/۲ متر برای ساخت و تزیین غرفه میباشند، بایستی نقشه پیشنهادی خود را به واحد فنی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها تسلیم و پس از موافقت اقدام نمایند.
۳-۱- واحد فنی برگزارکننده نمایشگاه و مدیریت طراحی و غرفه‌آرایی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها براساس اصول نمایشگاهی حق انجام هرگونه تغییری را که لازم بدانند در طرح‌های ارایه شده، دارا می باشند. در صورت عدول از تغییرات داده شده مدیریت طراحی و غرفه‌آرایی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها نسبت به تغییر و تخریب ساخت و ساز غرفه اقدام و هزینه‌های مربوطه را از شرکت‌کننده اخذ می نماید.
۴-۱- تحویل غرفه به مشارکت‌کنندگانی که دارای ساخت و ساز نمی باشند و غرفه با تجهیزات درخواست نموده‌اند، حداکثر تا یک روز قبل از افتتاح نمایشگاه انجام می شود.
۵-۱- زمان تعیین شده برای چیدمان کالاها روز قبل از افتتاح نمایشگاه تعیین شده است.
۶-۱- کلیه عملیات اجرایی و آماده‌سازی غرفه (ساخت و ساز) باید ۴۸ ساعت قبل از افتتاح نمایشگاه به اتمام برسد، به گونه‌ای که غرفه قابل بهره‌برداری باشد، و کلیه عملیات غرفه‌چینی ۲۴ ساعت قبل از افتتاح نمایشگاه به اتمام برسد به صورتی که نیاز به هیچ‌گونه اقدامی تا زمان افتتاح نداشته باشد. قابل ذکر است که متخلفین به ازای هر ساعت اضافه حضور در غرفه موظفند تا ۱۰% از کل ارزش اجاره‌بها، غرفه را به عنوان دیرکرد به برگزارکننده پرداخت نمایند.
۷-۱- کلیه وسایل اضافی، کارتن‌ها و صندوق‌های خالی می بایست توسط شرکت‌کنندگان از محوطه غرفه‌ها و نمایشگاه خارج گردند. در این خصوص ستاد برگزاری نمایشگاه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
۸-۱- شرکت‌کنندگان بایستی حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از پایان نمایشگاه نسبت به تخلیه غرفه‌های واگذاری اقدام و کالاهای نمایشی را به خارج از سالن منتقل نمایند و مکان غرفه را همانند زمان تحویل در اختیار برگزارکننده قرار دهند در غیر این صورت برگزارکننده نسبت به تخلیه غرفه اقدام و هزینه‌های آن از شرکت‌کننده دریافت می شود.
۹-۱- فروش مستقیم کالا در غرفه و در دوران نمایشگاه مجاز نمی‌باشد. انعقاد قرارداد فروش و مذاکرات تجاری در نمایشگاه انجام و تحویل کالا به خریداران می‌بایستی بعد از پایان نمایشگاه صورت گیرد.
۱۰-۱- تردد وسائط نقلیه در داخل سالن و روی موکت ممنوع است. بدیهی است در صورت انجام، پرداخت هزینه‌ خسارت وارده به عهده شرکت‌کننده می‌باشد.
۱۱-۱- از قرار دادن کالا در خارج از حریم غرفه، به ویژه در راهروها خودداری فرمایید.
۱۲-۱- نمایش هرگونه کالا، پوستر مربوط به محصولات خارجی در بخش داخلی غرفه‌ها ممنوع و در صورت عدم رعایت موارد فوق‌الذکر طبق مقررات هزینه‌ مشارکت به صورت ارزی محاسبه و دریافت خواهد شد.
۱۳-۱- حضور نمایندگان غرفه‌ها ۱ ساعت قبل از شروع کار نمایشگاه و نیم ساعت بعد از اتمام وقت روزانه نمایشگاه در غرفه‌ها ضروری است.
۱۴-۱- به منظور تشخیص نمایندگان معرفی شده و تسهیل در ورود و خروج آن‌ها از سالن‌ها، نصب کارت شناسایی ضروری است.
۱۵-۱- در صورت مفقود شدن هرگونه شیئی از داخل غرفه مراتب را سریعاً به صورت کتبی و با ذکر مشخصات دقیق کالاهای مفقودشده به مسئول سالن اعلام فرمایید.
۱۶-۱- نظر به اینکه در دوران برگزاری نمایشگاه هر روز رأس ساعت ۳۰/۸ صبح درب سالن‌ها به منظور انجام امور نظافت باز خواهد شد، توصیه می‌نماییم که یک نماینده رأس ساعت مشخص شده در محل غرفه حضور داشته باشد.

۲-خروج کالا

۱-۲- خروج کالا در دوران برگزاری نمایشگاه ممنوع خواهد بود. لذا از آوردن اقلام غیرضروری جداً اجتناب فرمایید.
۲-۲- خروج کالاهای نمایشی از غرفه‌ها بایستی در مهلت تعیین شده (حداکثر ۲۴ ساعت پس از پایان نمایشگاه) صورت گیرد. پس از انقضای مهلت تعیین شده، برگزارکننده در مورد خسارت و یا فقدان کالا هیچ‌گونه مسئولیتی ندارد.
۳-۲- مجوز خروج کالا فقط با ارایه صورتحساب تأییدشده از سوی برگزارکننده امکان‌پذیر می‌باشد. لذا شرکت‌کنندگانی که افزایش متراژ یا غرفه دو طبقه طراحی نموده‌اند خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمایند که تا قبل از پایان نمایشگاه نسبت به دریافت تسویه حساب اقدام گردد.
۴-۲- شرکت‌کنندگان بایستی برای انجام هرگونه تبلیغات محیطی و محاطی در نمایشگاه مراتب را با برگزارکننده نمایشگاه هماهنگ فرمایند.

۳-نحوه محاسبه هزینه‌ اجاره غرفه و خدمات جانبی آن برحسب ریالی و ارزی

بند ۵۸- چگونگی عرضه و نمایش کالا و تبلیغ آن:

ماده ۴۳۴- در صورتی که نمایش کالا توسط واحد تولیدی صنعتی (دارای پروانه بهره‌برداری) و یا واحد تولیدی صنفی (دارای پروانه صنفی تولیدی) صورت گیرد با مارک یا نام شرکت ایرانی تبلیغ شود کالای ایرانی محسوب و هزینه‌ها به صورت ریالی دریافت می‌گردد.
تبصره ۱: کلیه کالاهایی که با مشخصات مندرج در بند فوق در مناطق آزاد تجاری تولید و ارایه می‌گردند ایرانی محسوب و هزینه‌ها به صورت ریالی دریافت خواهد شد.
تبصره ۲: کالاهایی که در داخل کشور و مناطق آزاد تولید و با مارک خارجی تبلیغ گردند هزینه‌های مربوطه به صورت ۷۰% ریالی و ۳۰% ارزی محاسبه خواهد شد.
تبصره ۳: کالاهایی با مارک خارجی و براساس سرمایه‌گذاری مشترک شرکت‌های خارجی در ایران تولید می‌گردد با ارایه مجوزهای مربوطه از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و مصوبه هیأت دولت، ریالی محاسبه خواهد شد.
ماده ۴۳۵- کالاهای تولیدی ایرانی که تحت لیسانس کشورهای خارجی معرفی می‌گردند، در صورتی که با نام شرکت‌های ایرانی که در ایران به ثبت رسیده باشند معرفی و تبلیغ شوند، کلیه هزینه‌های مترتبه مشارکت در نمایشگاه‌ها به صورت ریالی محاسبه و دریافت خواهد شد.
ماده ۴۳۶- کالایی که مستقیماً در خارج تولید شده و به نام خارجی معرفی می‌گردد، کلاً به صورت ارزی محاسبه می‌شود (نحوه ورود کالا به داخل کشور ملاک نخواهد بود).
ماده ۴۳۷- عرضه کالای خارجی مشابه داخلی آن در غرف داخلی، صرفاً به منظور مقایسه با تولید داخلی خود به صورت نمونه (با ارایه پروانه بهره‌برداری اعم از صنعتی یا صنفی تولیدی از مراجع ذیربط)، هزینه‌های مشارکت به صورت ریالی محاسبه و دریافت خواهد شد.
ماده ۴۳۸- نمایش ماشین‌آلات خارجی صرفاً به عنوان ابزار کار در ارتباط با نمایش نوع فعالیت شرکت‌کننده در صورتی که مارک شرکت خارجی آن قابل رؤیت نباشد، ریالی محسوب می‌شود.
تبصره: معرفی خلاقیت‌های فنی، نرم‌افزاری (اتوماسیون) در صورت عدم تبلیغ شرکت‌های خارجی (به صورت پوستر، بروشور و یا کالا) هزینه‌ مربوطه ریالی محاسبه خواهد شد.
ماده ۴۳۹- تخصیص هرگونه فضای لازم جهت احداث محل تشریفات (VIP) مطابق با نوع قرارداد، اعم از ریالی و ارزی عیناً محاسبه و دریافت خواهد شد. باتوجه به مطالب فوق و در صورتی که در غرفه‌ای از هر دو کالا که مشمول پرداخت ارزی و ریالی می‌باشد وجود داشته باشد، چیدمان کالا باید به گونه‌ای باشد که متراژ اشغال شده در هر دو بخش کاملاً قابل تفکیک و محاسبه باشد (در غیر این صورت براساس تشخیص کارشناسان شرکت سهامی نمایشگاهی عمل خواهد شد).

بند ۵۹- چگونگی عرضه کاتالوگ، بروشور، پوستر، نصب تابلو و غیره به منظور تبلیغ کالا:

ماده ۴۴۰- عرضه بروشور، فیلم، عکس، کاتالوگ و غیره در رابطه با تبلیغ کالا و یا شرکت‌های خارجی ارزی تلقی می‌شود.
تبصره: در رابطه با کالاهای تولید داخل کشور با مارک خارجی طبق تبصره ۲ و ۳ ماده ۴۳۴ عمل خواهد شد.
ماده ۴۴۱- تبلیغ نمایندگی انحصاری و رسمی شرکت‌های خارجی به هر صورت مشمول پرداخت هزینه‌ها به صورت ارزی می‌باشد.
ماده ۴۴۲- شرکت‌های عرضه کننده خدمات مشاوره‌ای، طراحی سیستم‌ و غیره در صورتی که کالایی را به منظور معرفی نوع خدمات عرضه نماید در صورت احراز شرایط ماده ۴۳۴ به صورت ریالی و یا در قالب تبصره ۲ و ۳ ذیل بند فوق عمل خواهد شد، در غیر این صورت کالا به صورت ارزی محاسبه خواهد شد.
ماده ۴۴۳- شرکت‌کنندگان در بخش غرف ریالی صرفاً موظف به تبلیغ کالا و هر نوع پوستر مرتبط با نوع فعالیت خود (در صورتی که منع قانونی نداشته باشد) با نام ایرانی مجاز می‌باشند، و در صورت تبلیغ کالا و هر نوع پوستر با نام شرکت خارجی مشمول پرداخت هزینه‌های به صورت ارزی می‌باشند.
ماده ۴۴۴- معرفی خدمات پس از فروش کالاهای خارجی در جهت رفاه مصرف‌کننده توسط نمایندگان مجاز داخلی (با ارایه پروانه صنفی و معرفی‌نامه کتبی از شرکت مربوطه) به صورت ریالی ارزی برمبنای ۳۰% ارزی و ۷۰% ریالی محاسبه خواهد شد. بدیهی است محاسبه عوارض غرفه‌سازی در قالب درصدهای فوق عمل خواهد شد.
تبصره: ارایه کالا و قطعات منفصله مربوط در غرف مستقلی که جهت معرفی خدمات پس از فروش درخواست می‌گردد ممنوع خواهد بود. بدیهی است در صورت اقدام کلاً هزینه‌ مربوطه به صورت ارزی محاسبه خواهد شد.
تبصره: نمایش کالای مونتاژ شده خارجی با نام ایرانی، ریالی محاسبه می‌گردد لیکن نمایش قطعات خارجی به صورت منفصل ممنوع و در صورت مشاهده کلیه هزینه‌های مترقبه به صورت ارزی محاسبه و دریافت خواهد شد.

 

* سایر قوانین و مقررات نمایشگاه

۱)            شرکت‌کنندگان داخلی به هیچ وجه مجاز به نمایش کالاها و محصولات خارجی و یا استفاده‌ از پوستر و نام شرکت خارجی نمی‌باشند. در صورت عدم رعایت این نکته شرکت‌کننده ملزم به پرداخت اجاره‌بهاء غرفه به صورت ارزی و براساس تعرفه بخش خارجی نمایشگاه، می‌باشد.
۲)            کاهش متراژ و یا انصراف از مشارکت حداکثر تا ۳۰ روز قبل از افتتاح صرفاً ۱۰% مبالغ واریزی مسترد شده و مابقی آن قابل استرداد نمی­باشد. در فاصله کمتر از ۳۰ روز تا زمان افتتاح نمایشگاه به هیچ وجه درخواست انصراف پذیرفته نخواهد بود و در صورت عدم استفاده‌ شرکت‌کننده از غرفه تخصیص یافته در نمایشگاه هیچ‌گونه وجهی مسترد نشده و غرفه مربوطه به سایرین واگذار می‌شود. در صورتی که طبق صلاحدید برگزارکننده، ثبت‌نام متقاضی بعد از تاریخ مقرر ثبت نام صورت پذیرد. در صورت انصراف متقاضی، هیچ‌گونه وجهی عودت نمی‌گردد.
۳)            مشارکت در این نمایشگاه تابع مقررات و شرایط عمومی نمایشگاه‌ها تدوین شده توسط شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران است.
۴)            هرگونه فعل و انفعالاتی که بر روی غرفه‌های پیش‌ساخته انجام گیرد (پانل‌بندی)، شرکت‌کننده موظف به جبران خسارت وارده خواهد بود.
۵)            شرکت‌کنندگانی که مایل هستند راساً غرفه‌سازی نمایند (حداقل ۱۸ مترمربع به بالا)، می‌بایست تعهدنامه غرف خودساز را از پایگاه اطلاع‌رسانی نمایشگاه از قسمت فرم‌های ثبت‌نام پرینت گرفته و پس از تکمیل، به همراه نقشه‌های اجرایی به ستاد برگزاری نمایشگاه ارایه فرمایند، بدیهی است شرکت‌کنندگان پیش از اجرای غرفه‌سازی ملزم به معرفی غرفه‌ساز به برگزارکننده نمایشگاه و سپس ارایه نقشه‌های اجرایی جهت اخذ تأیید به مدیریت طراحی و غرفه‌آرایی شرکت‌ سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی بوده و هم‌چنین باتوجه به متراژ غرفه انتخابی ملزم به سپردن مبلغی به عنوان تضمین جمع‌آوری تجهیزات غرفه‌سازی و هزینه‌ برق مصرفی می‌باشند. چنانچه اجرای غرفه‌سازی با اخذ تأیید از مدیریت طراحی و غرفه‌آرایی به صورت دو طبقه انجام گیرد، شرکت‌کننده ملزم به پرداخت متراژ تحت پوشش طبقه دوم براساس ۵۰ درصد قیمت تعرفه اعلام شده، می‌باشند.
۶)             در صورت بروز وقایع پیش‌بینی نشده (فورس ماژور) مانند: جنگ، زلزله، سیل، آتش‌سوزی و یا هرگونه حوادث غیرپیش‌بینی شده دیگری که منجر به لغو یا تغییر زمان و مکان نمایشگاه گردد، ۵۰ درصد از وجوه واریزی بابت هزینه‌های پرداخت شده نمایشگاهی کسر و مابقی به شرکت‌کنندگان، قابل برگشت می‌باشد و ضمناً مفاد مجوز برگزاری نمایشگاه توسط شرکت‌کننده رؤیت گردیده است.
۷)            ستاد برگزاری نمایشگاه باتوجه به امکانات موجود، نسبت به پذیرش یا عدم پذیرش متقاضیان و تخصیص فضا و تعدیل متراژهای مورد درخواست مختار می‌باشد و امضاء این فرم به منزله این است که شرکت‌کننده اطلاعات و مقررات نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران را مطالعه نموده است.
۸)            تکمیل و ارسال فرم‌های ثبت نام هیچ‌گونه تعهدی برای برگزارکننده جهت رزرو فضا برای متقاضی ایجاد نمی‌کند. بدیهی است پس از رزرو غرفه از تاریخ ۱۰/۹/۹۰ شرکت‌کنندگان صرفاً ۵ روز جهت پرداخت هزینه‌ اجاره غرفه فرصت خواهند داشت. در غیر این صورت غرفه از حالت رزرو خارج شده و می‌تواند در اختیار شرکت دیگری قرار گیرد و در این صورت هیچ‌گونه مسئولیتی متوجه برگزارکننده نیست.
۹)            متراژ نهایی غرفه پس از تکمیل و ساخت غرفه مشخص می‌گردد و مشارکت‌کننده موظف است براساس متراژ اعلام شده نسبت به تسویه حساب با برگزارکننده اقدام نماید و هیچ‌گونه اعتراضی نسبت به کاهش و یا افزایش غرفه خود را نخواهد داشت.
۱۰)        در صورت عدم پرداخت به موقع هزینه‌های مشارکت، غرفه‌داران مجاز به تخلیه غرفه و کالای خود نبوده و حق هرگونه پیگیری قانونی برای برگزارکننده محفوظ و هرگونه توافقی میان شرکت‌کننده و برگزارکننده تنها در صورتی معتبر است که مکتوب و امضاءشده به تأیید طرفین برسد.
۱۱)        ارایه کپی پروانه بهره‌برداری، ثبت نام تجاری کالاهای تولیدی در روزنامه رسمی و اداره ثبت شرکت‌های و گواهی استاندارد در زمان تحویل فرم‌های تکمیل شده ثبت نام، الزامی می‌باشد.
۱۲)        تعیین محل غرفه‌ها و نحوه واگذاری آن‌ها تماماً بر عهده برگزارکننده خواهد بود و متقاضی نمی‌تواند مکان خاصی را انتخاب نموده و یا از قبول مکان تخصیص یافته امتناع ورزد.
۱۳)        هزینه‌ استفاده‌ از برق اضافی (به غیر از موارد استاندارد روشنایی) آب و تلفن به طور جداگانه محاسبه و از شرکت‌کنندگان اخذ خواهد شد.
۱۴)        کلیه کسورات قانونی مشارکت در این نمایشگاه از قبیل بیمه و مالیات برعهده شرکت‌کنندگان محترم می باشد.
۱۵)        هزینه‌ ممهور نمودن کارت‌های دعوت بازدید از نمایشگاه می بایست رأساً توسط شرکت‌کنندگان به روابط عمومی نمایشگاه پرداخت گردد.
۱۶)        مسئولیت مراقبت و محافظت از غرفه و وسایل آن در ساعت برپایی نمایشگاه بر عهده شرکت‌کننده است. پس از خاتمه کار نمایشگاه، نسبت به تخلیه سالن‌ها و پلمپ درب‌های ورودی اقدام شده و مسئولیت حراست از غرفه‌ها بر عهده انتظامات نمایشگاه می باشد. ضمناً از شرکت‌کنندگان تقاضا می گردد از ورود هرگونه کالای با ارزش از قبیل تلویزیون، ویدئو، دوربین فیلمبرداری و عکاسی، کامپیوتر، لپ‌تاپ و… به غرفه جداً خودداری نمایند و مسئولیت حفظ و نگهداری این گونه کالاها به عهده شرکت‌کنندگان می باشد.
۱۷)        چنانچه شرکت‌کنندگان داخلی که هزینه‌ اجاره غرفه را به صورت ریالی و برای پخش داخلی پرداخت نموده‌اند، نسبت به ارایه کالاها و تبلیغات شرکت‌های خارجی اقدام نمایند، غرفه آنان به صورت ارزی محاسبه و متعهد می باشند نسبت به پرداخت هزینه‌ اجاره غرفه به صورت ارزی (طبق تعرفه، نمایشگاه) اقدام نمایند. ضمناً در صورتی که ستاد برگزاری نمایشگاه در زمان ثبت نام متقاضی از وضعیت قطعی متقاضی اطلاعات کافی نداشته باشد، مجاز می باشد نسبت به اخذ چک تضمین از شرکت‌کننده اقدام نماید.
۱۸)        غرفه در فضای باز نمایشگاه، زمین خالی است و هیچ گونه امکاناتی را شامل نمی گردد و شرکت‌کنندگان در این بخش از نمایشگاه ملزم به تجهیز غرفه خود اعم از برق، غرفه‌سازی و… می باشند.
۱۹)        در صورتی که شرکت‌کنندگان بخواهند نسبت به درج اطلاعات اضافی (مانند، اسامی تعدادی از نمایندگی های تجاری خارجی و یا ایرانی) در کتاب نمایشگاه اقدام نمایند، می بایست به ازا هر شرکت مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به ستاد برگزاری نمایشگاه پرداخت نمایند.
۲۰)        چنانچه غرفه، شرکت‌کننده با تجهیزات بوده و بر این اساس هزینه‌ مشارکت را به ستاد برگزاری نمایشگاه پرداخت نموده باشد، و در فاصله کمتر از ۱۵ روز به افتتاح نمایشگاه تصمیم به تغییر غرفه به صورت بدون تجهیزات نمایند، هیچ گونه وجهی به وی مسترد نخواهد شد.
۲۱)        در صورتی که مشارکت‌کنندگان تا یک ماه قبل از برگزاری نمایشگاه از حضور در نمایشگاه اعلام انصراف نمایند، صرفاً ۱۰ درصد مبلغ پرداخت شده به ایشان مسترد می گردد.
۲۲)        متقاضیان در نمایشگاه می بایست تصویر گواهی استاندارد کالاهای تولیدی خود را همزمان با ثبت نام به ستاد برگزاری نمایشگاه ارایه نمایند، در غیر این صورت کلیه مسئولیت‌ها و عواقب بعدی ناشی از آن برعهده شرکت‌کننده می باشد.

از همکاری کلیه شرکت‌کنندگان صمیمانه تشکر و قدردانی می نماییم و توفیق این عزیزان را در راه خدمت به جمهوری اسلامی ایران از خداوند منان خواهانیم.

 گروه نمایشگاهی نگاه سبز آگرین