شانزدهمین نمايشگاه بين المللی كتاب ایران تبریز

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب ایران - تبریز

در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تبریز

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب ایران -تبریز در تاریخ ۲۷ لغایت ۴ آبان ماه ۱۳۹۷ در نمایشگاه بین المللی تبریز برگزار خواهد شد.
این نمایشگاه، در راستای ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه، همه ساله ر نقاط مختلف کشور برگزار می گردد و پذیرای بازدیدکنندگان بسیاری می باشد. قابل ذکر است که تمامی سالن های این نمایشگاه پذیرای بازدیدکنندگان محترم خواهند بود.
نگاه سبز آگرین