1396-05-08
اطلاعیه شماره 3 - نمایشگاه صنعت ساختمان - اخبار نمایشگاهی

اطلاعیه شماره ۳ – نمایشگاه صنعت ساختمان

مشارکت کنندگان محترم هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان با توجه به محدودیت زمان جهت برنامه ریزی و ساخت غرفه های خودساز چنانچه تاکنون فرم سفارش طراحی و طرح غرفه خود را...
1396-05-07
اطلاعیه شماره 1 نمایشگاه صنعت ساختمان غرفه ساز اختصاصی

اطلاعیه شماره ۱ – نمایشگاه صنعت ساختمان

بدین وسیله اعلام می داریم شرکت نگاه سبز آگرین به عنوان غرفه ساز اختصاصی هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ، آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری در زمینه غرفه سازی نمایشگاهی...
1396-02-02

گالری خودساز ۱۳۹۵

1396-02-02

گالری خودساز ۱۳۹۴