مقالات پورتال دانش

پورتال دانش

مجموعه اطلاعات و قوانین نمایشگاهی
لوگو انجمن کارفرمایی غرفه سازان و شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی تهران

مجموعه مقررات طراحی و غرفه آرایی در ارتباط با مجریان نمایشگاهی

جدول حداکثر ارتفاع مجاز جهت ساخت و ساز در فضای سالن های نمایشگاهی نمایشگاه بین المللی تهران

پلان نمایشگاه بین المللی

نقشه سایت های نمایشگاهی

پلان کامل از سایت ها ، سالن ها و فضای مجموعه نمایشگاه بین المللی تهران-شرکت آگرین
شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

قوانین و مقررات غرفه سازی

مجموعه قوانین غرفه سازی ( کف سازی، قوانین نمایشگاه های مختلف و … ) مقرراتی که غرفه سازان ملزوم به رعایت آنها می باشند
انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان

 درباره انجمن

شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

 درباره شرکت سهامی

2018-06-03
نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان

نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان

نمایشگاه بین المللی جامع صنعت ساختمان اصفهان از تاریخ ۱۱ الی ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۷ در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان برگزار خواهد شد...
2019-07-28
نمایشگاه صنعت ساختمان 98

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان + عکس

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در تاریخ ۶ مردادماه ۱۳۹۸ در نمایشگاه بین المللی تهران آغاز بکار کرد...