مقالات پورتال دانش

پورتال دانش

مجموعه اطلاعات و قوانین نمایشگاهی
لوگو انجمن کارفرمایی غرفه سازان و شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی تهران

مجموعه مقررات طراحی و غرفه آرایی در ارتباط با مجریان نمایشگاهی

جدول حداکثر ارتفاع مجاز جهت ساخت و ساز در فضای سالن های نمایشگاهی نمایشگاه بین المللی تهران

پلان نمایشگاه بین المللی

نقشه سایت های نمایشگاهی

پلان کامل از سایت ها ، سالن ها و فضای مجموعه نمایشگاه بین المللی تهران-شرکت آگرین
شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

قوانین و مقررات غرفه سازی

مجموعه قوانین غرفه سازی ( کف سازی، قوانین نمایشگاه های مختلف و … ) مقرراتی که غرفه سازان ملزوم به رعایت آنها می باشند
انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان

 درباره انجمن

شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

 درباره شرکت سهامی

1396-01-20
برج میلاد تهران

مقررات غرفه سازی در سالن همایش های برج میلاد

1396-11-15
نمایشگاه تخصصی مواد غذایی

سومین نمایشگاه تخصصی مواد غذایی، تجهیزات رستورانی و صنایع وابسته

سومین نمایشگاه تخصصی مواد غذایی، تجهیزات رستورانی و صنایع وابسته در تاریخ ۲ اسفند ماه ۱۳۹۶ در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار می گردد...