مقالات پورتال دانش

پورتال دانش

مجموعه اطلاعات و قوانین نمایشگاهی
لوگو انجمن کارفرمایی غرفه سازان و شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی تهران

مجموعه مقررات طراحی و غرفه آرایی در ارتباط با مجریان نمایشگاهی

جدول حداکثر ارتفاع مجاز جهت ساخت و ساز در فضای سالن های نمایشگاهی نمایشگاه بین المللی تهران

پلان نمایشگاه بین المللی

نقشه سایت های نمایشگاهی

پلان کامل از سایت ها ، سالن ها و فضای مجموعه نمایشگاه بین المللی تهران-شرکت آگرین
شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

قوانین و مقررات غرفه سازی

مجموعه قوانین غرفه سازی ( کف سازی، قوانین نمایشگاه های مختلف و … ) مقرراتی که غرفه سازان ملزوم به رعایت آنها می باشند
انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان

 درباره انجمن

شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

 درباره شرکت سهامی

2017-07-29
اطلاعیه شماره 1 نمایشگاه صنعت ساختمان غرفه ساز اختصاصی

اطلاعیه شماره ۱ – نمایشگاه صنعت ساختمان

بدین وسیله اعلام می داریم شرکت نگاه سبز آگرین به عنوان غرفه ساز اختصاصی هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان ، آمادگی خود را جهت هرگونه همکاری در زمینه غرفه سازی نمایشگاهی...
2017-07-30
اطلاعیه شماره 3 - نمایشگاه صنعت ساختمان - اخبار نمایشگاهی

اطلاعیه شماره ۳ – نمایشگاه صنعت ساختمان

مشارکت کنندگان محترم هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان با توجه به محدودیت زمان جهت برنامه ریزی و ساخت غرفه های خودساز چنانچه تاکنون فرم سفارش طراحی و طرح غرفه خود را...
2017-12-20
midex 2018

نمایشگاه بین المللی میدکس

شرکت نگاه سبز آگرین مقدم شما را در هشتمین نمایشگاه بین المللی میدکس ۲۰۱۸ در نمایشگاه بین المللی تهران گرامی می دارد...