پورتال دانش

مجموعه اطلاعات و قوانین نمایشگاهی
لوگو انجمن کارفرمایی غرفه سازان و شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی تهران

مجموعه مقررات طراحی و غرفه آرایی در ارتباط با مجریان نمایشگاهی

جدول حداکثر ارتفاع مجاز جهت ساخت و ساز در فضای سالن های نمایشگاهی نمایشگاه بین المللی تهران

پلان نمایشگاه بین المللی

نقشه سایت های نمایشگاهی

پلان کامل از سایت ها ، سالن ها و فضای مجموعه نمایشگاه بین المللی تهران-شرکت آگرین
شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

قوانین و مقررات غرفه سازی

مجموعه قوانین غرفه سازی ( کف سازی، قوانین نمایشگاه های مختلف و … ) مقرراتی که غرفه سازان ملزوم به رعایت آنها می باشند
انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان

 درباره انجمن

شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

 درباره شرکت سهامی

1396-10-16
نمایشگاه بین المللی محیط زیست

هفدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست ایران

هفدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست ایران در تاریخ ۲ الی ۵ اسفند ماه ۱۳۹۶ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد...
1397-10-15
نمایشگاه بین المللی توربین

دومین نمایشگاه بین المللی توربین، ژنراتور، موتورهای دوار و خدمات وابسته

دومین نمایشگاه بین المللی توربین، ژنراتور، موتورهای دوار و خدمات وابسته در تاریخ ۱۰ الی ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۷ در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می گردد...