مقالات پورتال دانش

پورتال دانش

مجموعه اطلاعات و قوانین نمایشگاهی
لوگو انجمن کارفرمایی غرفه سازان و شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی تهران

مجموعه مقررات طراحی و غرفه آرایی در ارتباط با مجریان نمایشگاهی

جدول حداکثر ارتفاع مجاز جهت ساخت و ساز در فضای سالن های نمایشگاهی نمایشگاه بین المللی تهران

پلان نمایشگاه بین المللی

نقشه سایت های نمایشگاهی

پلان کامل از سایت ها ، سالن ها و فضای مجموعه نمایشگاه بین المللی تهران-شرکت آگرین
شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

قوانین و مقررات غرفه سازی

مجموعه قوانین غرفه سازی ( کف سازی، قوانین نمایشگاه های مختلف و … ) مقرراتی که غرفه سازان ملزوم به رعایت آنها می باشند
انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان

 درباره انجمن

شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

 درباره شرکت سهامی

فروردین ۲۱, ۱۳۹۶

نمایشگاه بین المللی تبریز

فروردین ۱۴, ۱۳۹۷

نمایشگاه بین المللی تبریز

فروردین ۱۸, ۱۳۹۷
تقویم نمایشگاهی 1397

تقویم های نمایشگاهی سایت بروز شد

تقویم ها و رویدادهای نمایشگاهی نمایشگاه های بین المللی ایران در سال ۱۳۹۷ هم اکنون در سایت شرکت نگاه سبز آگرین قابل مشاهده می باشد...
فروردین ۱۷, ۱۳۹۸

نمایشگاه بین المللی تبریز