مقالات پورتال دانش

پورتال دانش

مجموعه اطلاعات و قوانین نمایشگاهی
لوگو انجمن کارفرمایی غرفه سازان و شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی تهران

مجموعه مقررات طراحی و غرفه آرایی در ارتباط با مجریان نمایشگاهی

جدول حداکثر ارتفاع مجاز جهت ساخت و ساز در فضای سالن های نمایشگاهی نمایشگاه بین المللی تهران

پلان نمایشگاه بین المللی

نقشه سایت های نمایشگاهی

پلان کامل از سایت ها ، سالن ها و فضای مجموعه نمایشگاه بین المللی تهران-شرکت آگرین
شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

قوانین و مقررات غرفه سازی

مجموعه قوانین غرفه سازی ( کف سازی، قوانین نمایشگاه های مختلف و … ) مقرراتی که غرفه سازان ملزوم به رعایت آنها می باشند
انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان

 درباره انجمن

شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی

 درباره شرکت سهامی

2017-05-14
نمایشگاه حمل و نقل ریلی تهران

نمایشگاه حمل و نقل ریلی تهران

2018-06-22
نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی

ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته

ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته در تاریخ ۲۹ خرداد الی ۱ تیر ماه ۱۳۹۷ در محل نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد+عکس غرفه ها...
2019-04-23
نمایشگاه حمل و نقل ریلی 98 railexpo2019

هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته

هفتمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل ریلی صنایع و تجهیزات وابسته، ۱۹ الی ۲۲ خردادماه ۹۸ در نمایشگاه بین المللی تهران...