آبان ۳, ۱۳۹۶
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری تهران در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران در تاریخ ۳ الی ۶ دی ماه ۱۳۹۶ برگزار می گردد...